tiistai 17. marraskuuta 2015

Ammattitaitoisia työntekijöitä ei synny itsestään

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa valmiudet työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin. Parhaat valmiudet toimia työelämässä saadaan opiskelujen aikana kertyneestä laadukkaasta ja monipuolisesta työkokemuksesta. Kattava ja laadukas työkokemus on erityisen tärkeää vastavalmistuneen insinöörin näkökulmasta. Työelämävalmiuksien kartuttamista varten opiskelijat suorittavat työharjoittelua opintojensa aikana.

Ammattikorkeakoulujen tulee panostaa huomattavasti enemmän harjoittelupaikkojen saamisen ja niiden sisällön suhteen. Koulujen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa on tässä asiassa ehdottoman tärkeää. Koulun ja yritysten tulee olla aktiivisesti yhteydessä ja tavata toisiaan säännöllisesti, jotta opiskelijaprojekteja, koulutusta sekä työharjoitteluja voidaan kehittää alueen tarpeiden mukaan.

-   Tästä yhteistyöstä hyötyy koulun ja opiskelijan lisäksi yritykset, jotka tällä tavoin pääsevät selkeästi etulyöntiasemaan, kun uusia alan asiantuntijoita tarvitaan töihin, huomauttaa Insinööriopiskelijaliiton puheenjohtaja Henna Hartikainen.

Jotta työharjoittelusta saadaan tarvittava hyöty, on harjoittelun oltava sekä kehittävää että kannustavaa. Kehittävän harjoittelun on haastettava erilaisissa vaativissa työelämän tilanteissa, joita kohdataan valmistumisen jälkeen. Työharjoittelu on usein jaettu 2-3 osaan, joiden jokaisen tulisi olla edellistä vaativampi, jotta ammatillista kehitystä tapahtuu. Toisin sanottuna työharjoittelukokonaisuuden tulee olla nousujohteinen. Harjoittelukokonaisuuden on lisäksi oltava ammatillista kasvua tukeva, rohkaiseva ja motivoiva, jolloin kiinnostus itsensä ja työuran kehittämistä kohtaan säilyy. Ennen harjoittelujakson aloittamista jakson sisältö ja tavoitteet pitää määrittää koulutusalan ja aikaisempien opintojen sekä työkokemusten perusteella.

Palkaton harjoittelu ei kannusta eikä motivoi opiskelijaa tekemään työtä ja kehittämään itseään, eikä työnantajaa antamaan vastuullisia töitä harjoittelijalle. Palkallinen harjoittelu on kannuste opiskelijalle työskennellä aktiivisesti, ja työnantajan on kannattavampaa hyödyntää harjoittelijan työpanos vaativimmissa tehtävissä, koska maksaa tästä hänelle palkkaa. Harjoittelijalle tulee maksaa vähintään työssäoloehdon mukaista palkkaa, jotta työskentelyjakso voidaan huomioida ansiosidonnaista työttömyysturvaa hakiessa. Kun opiskelija saa tasoisiaan työtehtäviä ja palkkaa, on hän myös todennäköisesti kiinnostuneempi palaamaan samaan työpaikkaan uudelleen ja yritys saa halutessaan entisestä harjoittelijasta vakituisen alan asiantuntijan palkkalistoilleen. Yritys, joka ei maksa palkkaa harjoittelusta taas menettää potentiaalisen työntekijän, jolla kuitenkin olisi kokemusta kyseisestä yrityksestä.

-  Opiskelijat ovat tulevaisuuden asiantuntijoita, joten on täysin ajattelematonta työnantajalta olla panostamatta näihin tuleviin osaajiin, toteaa Hartikainen.

Insinööriopiskelijaliiton mielestä suomalaisten yritysten on herättävä siihen todellisuuteen, että panostus työharjoittelijoihin on samalla panostus yrityksen tulevaisuuteen. Ilman motivoituneita harjoittelijoita ei valmistu motivoituneita työntekijöitä ja ilman motivoituneita työntekijöitä ei yksikään yritys menesty. Menestyvät yritykset ovat avain Suomen tulevaisuuteen.


Lisätietoja:

Puheenjohtaja Henna Hartikainen, puh. 0400 722 721, henna.hartikainen@iol.fi
Työelämävastaava Miikka Rostén, puh. 044 339 0233, miikka.rosten@iol.fi

torstai 12. marraskuuta 2015

Paikallisyhdistysesittely #20: Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry

Lahti pilaa aina tunnelman! Uhka vai mahdollisuus?

Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry on vuonna 1982 perustettu Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n paikallisyhdistys. Samaan aikaan LIRO:n kanssa on ennen toiminut Lahden Tekniikanopiskelijat LATO ry, joka on sittemmin siirtynyt opiskelijakunta LAMKO:n alaisuuteen ja myöhemmin pöytälaatikkoon. LIRO:n pääasiallisia tehtäviä ovat jäsenistönsä edunvalvonta, jäsenistä huolehtiminen ja koulutuspoliittinen vaikuttaminen Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:ssa.

Lahdessa tekniikkaa opetetaan kahdella kampuksella: keskustan kampuksella Ståhlberginkadulla ja Niemenkadun kampuksella. Uusi M19 Mukkulankampus on rakenteilla ja sinne siirtyvät kaikkien alojen opiskelijat. Uuden kampuksen tiloihin siirrytään Lahdessa vuoteen 2019 mennessä. Lahdessa toimii myös paikallinen LimuRadio, jossa soitetaan ei jokapäiväkaikkialtakuultavaalistamusiikkia nettiradiona. LimuRadio pitää yllä tämänhetkistä Suomen ennätystä pisimmästä radiolähetyksestä 60 tuntia kestäneellä yhtäjaksoisella ohjelmalla.

KreBa ja LIRO:n uudet valaanlihanpunaiset haalarit.
LIRO:n puheenjohtajana toimii Henrik Härmä ja hänen alaisuudessaan toimii varapuheenjohtaja Lari Kallioinen yhdessä muun hallituksen kanssa. Rahastonhoitajan tehtäviä hoitaa Camilla Pulkkinen. Sihteerin viran hallituksessa täyttää Mariia Pelttari. Tapahtumien järjestämisestä vastaa kaksi tapahtumavastaavaa Alexandra Vainio ja Katja Kuitunen. Yhteyshenkilöiden kanssa yhteyttä pitää Teemu Pennanen. Hallituksen tiedotuksia eteenpäin jakaa Lauri Mäkelä. Koulutuspolitiikasta vastaa Teppo Luoma. Hallituksen jäseneksi voitaneen myös laskea kreisibailukrokotiili KreBa.

Hallitus 2015.
Yhdistyksen toimintaan pääsee mukaan liittymällä jäseneksi ja täyttämällä yh-lomakkeen toimistolla. Aktiivisia yhdyshenkilöitä LIRO:lla riittää, sillä jokaisella luokalla löytyy vähintään yksi yhdyshenkilö. Yhdyshenkilöt osallistuvat toimintaan keräämällä totteja, ständeilemällä sekä olemalla mukana tapahtumien järjestämisissä yms. Perinteenä on, että aloittaville opiskelijoille painetaan aloittavien lehti. Aloittavien lehdessä kerrotaan yhdistyksen toiminnasta, eduista, tapahtumista ja tietenkin siitä miten toimintaan pääsee mukaan. Yhdyshenkilöille järjestetään YH0-koulutuksen lisäksi YH-sauna ja YH-pikkujoulut.

LIRO järjestää tapahtumia, joista merkittävimpinä mainittakoon vuotuiset GETAWAY Lahti, Ruuvimutterit sekä cocktailpartyt. GETAWAY Lahdessa ajellaan busseilla ympäri maakuntaa ja pysähdytään paikallisissa baareissa. Ruuvimutterit ovat perinteiset ystävänpäiväbileet, jonka vastakohtana voi pitää cocktailpartyja missä ollaan hieman paremmin pukeutuneina viettämässä iltaa.

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Lahden tradenomiopiskelijat Linkki ry, jonka kanssa LIRO järjestää mm. yhteisiä ständejä sekä ylläpitää yhteistyötä näkyvyyden ja jäsenhankinnan kannalta. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO:n kanssa järjestetään esimerkiksi yhteiset pikkujoulut ja perinteinen Wappu-tapahtuma jossa on mukana muitakin opiskelijajärjestöjä kuten Puutekniikan insinööriopiskelijat PINO ry.

Jäsenilleen LIRO tarjoaa, edunvalvonnan ja kaiken muun lisäksi, mm. alennusta tapahtumalipuista ja haalareista. Tänä vuonna tehtiin jotain merkittävää: LIRO hankki ensimmäiset omat haalarit jäsenilleen omilla väreillä ja omilla painatuksilla. Jäseneduista ei pidä tietenkään unohtaa toimistolla tarjottavaa kahvia.


Facebook:                    https://www.facebook.com/liro.fi
Internetsivut:               http://www.liro.fi
Instagram:                   @LIROry
mIRC:                          #liro, jäsenille avoin kanava
Sähköposti:                  hallitus[at]liro.fi
Puhelin:                      044 030 1983
Osoite:                        Ståhlberginkatu 10,
                                  15110 LAHTI

IOL:n liittokokous asetti vuoden 2015 liittohallitukselle ponnen, missä hallituksen jäsenet kiertävät aktiivisesti omia vastuuyhdistyksiään ja tutustuvat paikalliseen insinöörikulttuuriin. Todisteena tästä hallituksen jäsenet kirjoittavat esittelytekstit omista yhdistyksistään tähän blogiin.

LIRO ry:n esittelyn kirjoitti Lahden aluevastaava Lauri Kamula.

tiistai 10. marraskuuta 2015

Paikallisyhdistysesittely #19: Lappeenrannan Insinööriopiskelijat LapIO ry

Lappeenrannan Insinööriopiskelijat LapIO ry on Saimaan ammattikorkeakoulun Lappeenrannan tekniikan yksikössä toimiva Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistys. Yhdistyksen hallituksen voi löytää opiskelijakunta SAIKOn ja yhdistysten toimistosta tilasta 1095. Tila sijaitsee Saimaan ammattikorkeakoulun rakennuksessa opiskelijaravintolan takana. Tätä nykyä hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Miika Hämäläinen, PJ
Emma Ruotsalainen, VPJ, fuksivastaava
Tuomas ”Jänkhä” Ylläsjärvi, rahastonhoitaja
Isto Gröhn, sihteeri
Jyri Tiainen, koulutuspolitiikka ja ura/rekrytointi
Jussi Hietala, puolikas tapahtumavastaava + tunnetaan fuksien keskuudessa nimellä haalarivastaava
Taneli Kerstinen, viestintä + loput kokonaisesta tapahtumavastaavasta
Johanna Kolehmainen, liikuntavastaava
Lauri Teittinen, kv-vastaava

Yhdistys toimii Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskelevien insinööriopiskelijoiden edunvalvojana. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä henkisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten ja muiden vastaavien etujen ajaminen. LapIO keskittyy pääasiassa insinöörikoulutuksen, insinööriopiskelijakultturiin ja työelämävalmiuden kehittämiseen. Jäsen voi toimia yhdistyksen aktiivina muun muassa toimihenkilönä ollessaan. Tällä hetkellä yhdistyksessä ei ole toimihenkilöitä.

Tapahtuma- ja haalarimerkkimyyntiä.
LapIO ry lähettää yhdessä opiskelijakunnan ja muiden yhdistysten kanssa kahden viikon välein tiedotteita, joista käyvät ilmi muun muassa lähestyvät tapahtumat. Yhdistyksellä ei ole omaa jäsenlehteä, mutta tänä syksynä aloittaville opiskelijoille on jaettu LapIOn Survival Guide, missä kerrotaan asunnon hakemisesta ja muista tärkeistä aiheista/nettilinkeistä liittyen opiskeluun.

LapIOn jäsenenä saat valtakunnalliset liiton edut sekä myös paikallisia etuja, kuten alennusta virvokkeista yhteistyöravintolassa ja imppulakista, sekä haalarit ja haalarimerkkejä halvempaan hintaan. Myös bussireissu ASTin-risteilylle ja takaisin tarjotaan jäsenelle edullisempaan hintaan. Jäsenet voivat osallistua paikallisiin Kiltaolympialaisiin eri lajeissa LapIOn punamustissa väreissä. Kiltaolympialaisiin kuuluu useita lajeja kuten Kiltakiekko, Kiltafutis ja Kiltakoris. LapIOn joukkue onkin voittanut kolmena peräkkäisenä vuonna Kiltakiekon mestaruuden.

LapIOn perinteistä kenties vanhin on Sarviaiset-tapahtuma, jota on järjestetty ainakin 1960-luvulta lähtien. Tapahtuman muoto on rastikisat, jonka voittaja kruunataan Sarvipää-kiertopalkinnolla. Sarviaiset-tapahtuma on muuttunut vuosien varrelta luokan yksilöedustuksesta ryhmäkilpailuksi. Legendaarisen Suomen pisimmän Wapun aikaan myös LapIO järjestää tapahtumia rankan lukuvuoden päätteeksi. Tänä vuonna LapIO järjesti ensimmäistä kertaa BeerPongin SM-kisat (Skinnarilan mestaruus). Lisäksi LapIO ry lakittaa insinööriopiskelijat imppulakeilla vappuaattona.

Tulevina vuosina yliopiston ykkösvaihe menee remonttiin (remontti on ollut alkamaisillaan vuoden parin verran). Aikaisintaan jotain tapahtuu vuodenvaihteen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnelma kampuksella tiivistyy, koska osa insinööriopiskelijoiden opiskelutiloista sijaitsee ykkösvaiheessa. Ruuhkilta ei voi myöskään välttyä lounasaikaan, sillä yksi kampuksen opiskelijaravintoloista menee kiinni remontin ajaksi.

LapIO ry - tiukkaa tinaamista jo vuodesta 1983! 

Facebook:                     https://www.facebook.com/Lappeenrannan-Insinööriopiskelijat-LapIO-ry-307283540309/
Instagram:                    @lapiory                 
Internetsivut:                http://lapio.net
Sähköposti:                   hallitus[at]lapio.net
Osoite:                         Skinnarilankatu 36
                                    53850 LAPPEENRANTA

IOL:n liittokokous asetti vuoden 2015 liittohallitukselle ponnen, missä hallituksen jäsenet kiertävät aktiivisesti omia vastuuyhdistyksiään ja tutustuvat paikalliseen insinöörikulttuuriin. Todisteena tästä hallituksen jäsenet kirjoittavat esittelytekstit omista yhdistyksistään tähän blogiin.

LapIO ry:n esittelyn kirjoitti Lappeenrannan aluevastaava Alex Alatalo yhteistyössä LapIO ry:n hallituksen kanssa.

maanantai 9. marraskuuta 2015

Paikallisyhdistysesittely #18: Hämeenlinnan Insinööriopiskelijat HIOP ry

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n Visamäen kampuksella toimii yksi Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistyksistä. Hämeenlinnan Insinööriopiskelijat HIOP ry on perustettu vuonna 1992 ja tämä nuorekas yhdistys ajaa insinööriopiskelijoiden asiaa ja myös levittää insinöörikulttuuria Hämeenlinnan alueella.

Hämeenlinnan Insinööriopiskelijoilla ei ole kiinteää toimistoa, joten hallituksen jäsenet saa parhaiten kiinni sähköpostitse. Täysin piilossa opiskelijoilta hallituslaiset eivät silti ole, sillä heitä tapaa aina tasaisin väliajoin esimerkiksi ständeillä.

Tämänhetkistä valtaa pitää hallituksessa puheenjohtaja Jami Jakonen ja hänen tukenaan toimii varapuheenjohtaja Ville Vestman.  Mikään hallitus ei kuitenkaan pyöri vain kahden ihmisen voimin ja hallituksen jäseninä toimivatkin seuraavat henkilöt:

Emma Heinänen, sihteeri
Jere Niemi, rahastonhoitaja
Rosa Aartolahti, koulutuspolitiikka ja tapahtumat
Eero Pekkala, www-vastaava
Sofia Teerikorpi, kumppanivastaava
Salla Anttonen, ASTin-vastaava
Arto Koivikko, hallituksen jäsen

Hämeenlinnan insinööriopiskelijatoimintaan voi lähteä mukaan myös hallituksen ulkopuolella yhteyshenkilöksi. Toimiston puuttumisen vuoksi hallitus ständeilee säännöllisesti, joten kaikki apukädet ovat tarpeellisia! HIOP saa mahdollisesti yhteisen toimiston HÄTÄ ry:n, eli paikallisen tradenomiyhdistyksen kanssa. Aikaa ja paikkaa toimistolle kukaan ei vielä osaa sanoa, mutta tälläiselle on kyllä näytetty vihreää valoa ja myös tarvettakin on.

Ständillä.
Wapputunnelmissa.
HIOP näkyy jäsenilleen ja myös muille ständien lisäksi tapahtumien kautta. Tapahtumista hyvänä esimerkkinä voidaan mainita yhteistyössä HÄTÄ ry:n kanssa järjestettävä Kumivene-risteily. Kaikki tapahtumat ovat luonnollisesti jäsenille hieman halvempia. Myös valtakunnallisiin tapahtumiin HIOP on osallistunut hyvin ja tänäkin vuonna ASTinille matkattiin yhdistyksen kyydissä. Wappuna HIOP lakittaa Sibelius-patsaan ja juhlii työväen juhlaa tarpeellisilla toimilla.

Hämeenlinnassa käydessä ei kannata tätä leppoisaa insinööriarmadaa ohittaa!


Facebook:                    https://www.facebook.com/H%C3%A4meenlinnan-Insin%C3%B6%C3%B6riopiskelijat-HIOP-ry-176951052340831/
Internetsivut:               http://hiop.insinoori.fi
Sähköposti:                  hallitus.hiop[at]gmail.com tai etunimi.sukunimi[at]student.hamk.fi
Osoite:                        Visamäentie 35 B,
                                  13100 HÄMEENLINNA

IOL:n liittokokous asetti vuoden 2015 liittohallitukselle ponnen, missä hallituksen jäsenet kiertävät aktiivisesti omia vastuuyhdistyksiään ja tutustuvat paikalliseen insinöörikulttuuriin. Todisteena tästä hallituksen jäsenet kirjoittavat esittelytekstit omista yhdistyksistään tähän blogiin.

HIOP ry:n esittelyn kirjoitti Hämeenlinnan aluevastaava Jukka-Pekka Salmela.

maanantai 2. marraskuuta 2015

Paikallisyhdistysesittely #17: Oulun Insinööriopiskelijat OIO ry

Tynskä juhlatunnelmissa.
Ookko nää Oulusta, pelekääkkö nää polliisia?

Oulun Insinööriopiskelijat OIO ry on vuonna 1982 perustettu Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n paikallisyhdistys, joka toimii Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä Oulun Kaukovainiolla. OIO:n toimisto sijaitsee kolmannessa kerroksessa kaikille avoimen oven  3330 takana. Toimistolla voi istua alas kiireemmiltään tai nauttia kupin jos toisenkin kahvia alati kuumana hehkuvasta kahavipannusta.

Ja ketäs kaikkia siellä sitten oven takana oikein hommia ohojailee? Koko pulijun johdossa istuu Marko Luukkonen, ohjakset tiukasti kädessään hän komentaa katrastaan kohti uusia haasteita. 

Puheenjohtajan oikealla puolella varapuheenjohtajan titteliä tottelee Misa Sarajärvi. Neiti näpsänä, eli sihteerikkönä, toimii Hans Åkerlund. Rahakirstua vartioimassa ja pahimpia tuhlareita häätelemässä istuu Ante Hietala. Koulutuspolitiikasta ja nettisivuista vastaa hallituksessa ainoana naisedustajana toimiva Hanna-Maija Ilmola. Tapahtumien ja muiden huvitusten järjestelyt ovat Janne Alasen niskoilla. Saunatilojen vuokrauksesta vastaa hallituksessa Antti Karjalainen. Yhteyshenkilöiden kanssa yhteyttä pitää Jukka Latva-Somppi ja kaikille viestiä yhteisesti lähettelee Lasse Lapinkangas. Lasse toimii myös hallituksen varajäsenenä yhdessä Aarno Lämsän kanssa.

Hallitus 2015.
Aikaisemmasta kappaleesta tarkkaavaisimmat huomasivat, että OIO:lla on oma saunavastaavansa. Kyllä, luitte aivan oikein. OIO vuokraa yhteensä neljää saunatilaa ympäri Oulun keskustaa. Saunat ovat opiskelijoiden vuokrattavissa opiskelijaystävälliseen hintaan. Viides sauna on OIO:n oma mielitty Tynskä. Tynskä on tynnyrisauna, jota joka vappu työnnetään halki Oulun keskustan ja suuren uurastuksen päätteeksi osallistujat pääsevät nauttimaan Tynskän löylyistä. Oululaiset taitavat tykätä saunomisesta.

Pelkästään saunomiseksihan toiminta Oulussa ei kuitenkaan mene, vaan OIO ry myös ajaa ja valvoo aktiivisesti jäsenistönsä etuja ja järjestää tapahtumia

OIO tekee yhteistyötä eri koulutusala- ja ainejärjestöjen kanssa. Näistä esimerkkeinä mainittakoon Oulun Tradenomiopiskelijayhdistys ULTRA ry, jonka kanssa OIO järjestää joka vuotuisen biljarditurnauksen. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään Oulun Tekniikan Opiskelijoiden OTE ry:n kanssa esimerkiksi Tursajaisten ja haalarihankintojen puitteissa. Näiden edellä mainittujen lisäksi OIO tekee yhteistyötä myös muiden lukuisten yhdistysten kanssa, tästä mainittakoon esimerkkinä tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyt OAMK poikkarit.


Facebook:                    https://www.facebook.com/oiory
Internetsivut:               http://oiory.insinoori.fi/
Sähköposti:                  hallitus[at]oio.fi tai etunimi.sukunimi[at]oio.fi tai pj[at]oio.fi
Osoite:                        Kotkantie 1,
                                  90250 OULU

IOL:n liittokokous asetti vuoden 2015 liittohallitukselle ponnen, missä hallituksen jäsenet kiertävät aktiivisesti omia vastuuyhdistyksiään ja tutustuvat paikalliseen insinöörikulttuuriin. Todisteena tästä hallituksen jäsenet kirjoittavat esittelytekstit omista yhdistyksistään tähän blogiin.

OIO ry:n esittelyn kirjoitti Oulun aluevastaava Lauri Kamula.