perjantai 30. lokakuuta 2020

On aika äänestää

 Oletko huomannut, että opiskelijakunnan edustajistovaalit ovat meneillään? Eikö vaalit vaikuta kiinnostavilta? Kuulostaako opiskelijakunta kaukaiselta? Tutustumalla tähän tekstiin, tulet huomaamaan niiden tärkeyden!


Opiskelijoiden hyvinvointi, koulun koronarajoitukset ja opetuksen laatu ovat esimerkkejä asioista, jotka ovat opiskelijakuntien edustajistossa käsittelyssä. Edustajistovaalit ovat kuin kuntavaalit pienoiskoossa. Koulun arjessa ei välttämättä aina huomaa opiskelijakunnan toimintaa, mutta jos sitä ei olisi, se vähitellen varmasti johtaisi opiskelijoiden etujen huonontumiseen. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, kun edustajistovaalit ovat käynnissä.


Ylin päätäntävalta opiskelijakunnassa on edustajistolla. Se valitsee opiskelijakunnan hallituksen ja jäsenet eri toimielimiin. Hallitus toimeenpanee edustajiston päätökset ja hoitaa opiskelijakunnan päivittäistä toimintaa. Edustajisto puolestaan päättää suurista linjoista, kuten talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja määrää jäsenmaksujen suuruuden. Edustajiston tehtävänä on päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta.


Opiskelijakunnat valvovat kaikkien opiskelijoiden etua kouluissa alasta riippumatta, niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Opiskelijakunta on jokaisen opiskelijan ääni päätöksenteossa. Opiskelijakunnat toimivat yhteistyössä alojen omien yhdistysten kanssa, joiden toiminta keskittyy myös oman alan kysymyksiin. Tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ovat esimerkiksi etäopiskelun sujuvuus, kasvavat opiskelijamäärät ja koronarajoitukset.


Äänestämällä opiskelijakunnan edustajistovaaleissa pääset vaikuttamaan siihen, kuka asioista on päättämässä. Ehdokaslistat on julkaistu, ja äänestys on alkanut tai alkamassa lähiaikoina. Tradenomiopiskelijoiden ja Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistykset ovat kasanneet omia listojaan vaaleihin. Listoilta löytyy monenlaista vaikuttajaa ja heitä äänestämällä takaat äänesi menevän omalle alallesi. Tällä tavoin voit parantaa alasi vaikuttamismahdollisuuksia. Ehdokaslistat, äänestyspaikan ja aikataulun löydät oman paikallisyhdistyksesi tiedotuksesta tai opiskelijakunnan kautta.


Äänestysprosentit vaihtelevat paljon opiskelijakunnittain ollen vähimmillään vain noin 10 prosenttia. Äänestysprosentin nostaminen on tärkeää, jotta kaikkien opiskelijoiden ääni saadaan kuulumaan opiskelijakunnassa ja koululla. Äänestäminen on yhtä tärkeää nyt kuin myös esimerkiksi tulevissa kuntavaaleissa. Jokainen ääni on tärkeä, joten kanna kortesi kekoon äänestämällä!It is time to vote


Have you noticed that the Student Union Representatives’ election is in progress? Doesn’t the election seem interesting? Does the Student Union sound distant? By reading this text, you will realize their importance!


Student welfare, school restrictions related to the corona pandemic, and the quality of education are just some examples of questions that are talked about in the Student Union Representative Council. This election is like a municipal election in miniature form. In the daily life of the school, the activities of the Student Union may not always be noticed, but if it siezed existing, it would certainly lead to students’ best interests being gradually di. You can now make a difference when it is voting time in the Representatives’ election.


The highest authority in the Student Union is held by the Representative Council. It elects the Student Union Board and members to various committees. The board enforces the decisions of the Representative Council and conducts the daily operations of the Student Union. In turn, the Representative Council decides on major lines such as the adoption of a budget and plan of action and determines the size of the membership fees. The task of the Representative Council is to decide on the validation of the financial statements.


Student Unions watch all students' benefits regardless of one's line of studies locally and nationally. The Student Union is every student's voice in making decisions. Student Unions cooperate with all lines of studies student associations which activities concentrate also on their own lines of studies issues. At the moment the current topics are for example distance learning, increasing the quantity of students and corona restrictions.


By voting in the Student Union Representatives’ election you get to have an impact on who is making decisions. Slates are released and voting has started or will be starting soon. Student associations of Students of Business and Technology (Tradenomiopiskelijat) and The Finnish Union of Engineering Students (Insinööriopiskelijaliitto) have gathered their own lists for the elections. From those lists you can find many different kinds of influencers and by voting them you make sure your voice goes to someone from your own line of studies. This is how you can improve your line of studies action facility. You will find the slates, voting place and schedule from your own student associations announcements or from your Student Union.


The voting percentage varies rapidly from a Student Union to another. It has been at its lowest only around 10 percent. Lifting up the voting percentage is highly important so we get every student's voice heard in Student Unions and schools. Voting is as important now as it is in the upcoming municipal election. Every vote is important so do your part by voting!Jarno Häkkinen, Insinööriopiskelijaliitto

Roosa Huttunen, Insinööriopiskelijaliitto

Anna Pentti, Tradenomiopiskelijat

Essi Murto, Tradenomiopiskelijat


tiistai 20. lokakuuta 2020

Jaksaminen ja hyvinvointi työpaikalla

Nykymaailmassa hyvin usein painotetaan työhyvinvoinnin ja omasta jaksamisesta huolehtimisen tärkeyttä. Opintojen aikana näitä asioita ei välttämättä tule ajatelleeksi sen kummemmin ja joillekin ne saattavat tuntua jopa itsestäänselvyyksiltä, mutta mitä tapahtuu työelämään siirryttäessä?

Työhyvinvointia voidaan mitata useiden tekijöiden summana: hyvä työilmapiiri, viihtyisä työympäristö, inhimilliset työskentelyajat, riittävä aika palautumiselle... Hyvinvoinnin mittareita on varmasti yhtä monta erilaista kuin on työntekijöitäkin. Yksi seikka nousee kuitenkin suurimmassa osassa tapauksista ylitse muiden: millaisena kukin työnsä kokee. Työn kuuluisi yleisesti tuntua palkitsevalta ja motivoivalta - siltä, että työpaikalle herääminen ei joka aamu ole aivan hirveää pakkopullaa. Toki jokaisella on huonoja päiviä, mutta mitä tehdä, kun työ ei enää äkkiä tunnukaan mielekkäältä ja huomaa itsessään tai työtoverissaan uupumuksen merkkejä?

Hyvinvointi ja jaksaminen työpaikalla ei tarkoita vain sitä, mitä fyysisellä työpaikalla tehdään vaan myös sitä, miltä oma positio työntekijänä tuntuu. Varsinkin nyt maailmanlaajuisen pandemian aikana työhyvinvoinnista puhuminen voi tuntua vaikealta: ei pitäisi valittaa kun töitä voi tehdä kotoa käsin kalsarit jalassa ja työmatkoihin ei tärväydy aikaa. Todellisuus voi kuitenkin olla jollekulle aivan toinen: jatkuva kotona oleminen voi olla kuluttavaa ja stressaavaa, työn ja vapaa-ajan huolet sekoittuvat ja omaa rauhaa saattaa olla harvoin saatavilla. Stressitason kasvaessa myös työhön keskittyminen saattaa helposti herpaantua, jolloin työt kasaantuvat. Tiukat deadlinet ja pitkät päivät kasaantuneiden töiden parissa lisäävät stressiä entisestään, jolloin tilanteen pitkittyessä löytää itsensä helposti oravanpyörästä. Oma stressitasonsa on hyvä opetella tunnistamaan ja tilanteen pahentuessa todeta ajoissa ennenkaikkea itselleen, että asioiden täytyy muuttua. Jokainen meistä käsittelee stressiä omalla tavallaan ja työn vastapainoksi elämäänsä kannattaakin etsiä mieluisa harrastus sekä joku, jolle puhua asioista. Jos lähipiirille avautuminen tuntuu hankalalta, tarjoavat useimpien työpaikkojen työterveyspalvelut myös psykologikäyntejä. Yhteyttä kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä, sillä jonkun toisen mielipide voi auttaa näkemään asiat eri tavalla. Joskus työ voi kuormittaa niin paljon, että ratkaisujen löytäminen yksin voi tuntua ylitsepääsemättömältä taakalta.

Aina paha työstressi tai burnout ei johdu kuitenkaan vain suuresta työmäärästä: joskus loppuunpalamisen voi aiheuttaa myös se, ettei koe voivansa tehdä työssään tarpeeksi - työssä ei ole haastetta tai helppojen työtehtävien suorittamiseen annetaan aivan liikaa aikaa, jolloin työn tekeminen voi helposti muuttua tylsäksi ja puuduttavaksi. Joku saattaa esimerkiksi tähdätä ylennykseen, mutta ei pääse osoittamaan kykyjään työtehtävien ollessa vaativuustasoltaan liian helppoja. Ei yksinkertaisesti tunnu olevan mitään tekemistä. Tämä konsepti voi kuulostaa absurdilta ja hassulta jollekulle - kuka nyt muka valittaisi siitä, että työpäivät ovat liian helppoja? Kyseessä on kuitenkin vakava ilmiö joka voi vaikuttaa henkilökohtaiseen työhyvinvointiin. Pahimmassa tapauksessa pitkäaikainen turhautuneisuuden ja tarpeettomuuden tunne voi johtaa loppuunpalamiseen ja masentuneisuuteen, jos ei koe voivansa antaa työlleen mitään tai saa siitä myöskään sisältöä omaan elämäänsä.

Burnoutista toipumiseen voi mennä yksilöstä riippuen muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen. Tämän takia onkin ensiarvoisen tärkeää havaita ajoissa muutokset omassa jaksamisessaan. Uupumisen myöntäminen ei ole virhe tai asia, jota pitäisi hävetä - päinvastoin, omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen on vastuullinen teko. Kun työ tuntuu mieluisalta ja sen vastapainoksi on mukavaa tekemistä vapaa-ajalle, on myös töihin mukavampi mennä. Ulkoisten tekijöiden mittaaminen alkaa vasta sen jälkeen, kun itsellä on hyvä olla. Kun työt pääsee aloittamaan positiivisella asenteella, lisää se myös yhteisöllisyyttä ja tuottavuutta työpaikalla.

Vinkkejä töissä jaksamiseen ja etätöihin:

  • Yritä etsiä itsellesi rauhallinen ja viihtyisä työpiste. Jos tämä ei kotioloissa onnistu, niin työpäivän aikana kannattaa muistaa pitää tarpeeksi taukoja ja käydä haukkaamassa vaikka hiukan raitista ilmaa.
  • Tee työpisteestäsi viihtyisä. 3D-tulosta pöydälle Pokémoneja, osta kasveja, tilaa netistä levottomin hiirimatto jonka löydät... kunhan vain itse viihdyt työpisteelläsi.
  • Kokeile uusia harrastuksia. Harrastustoiminnan kautta saa usein myös uusia kavereita, joille voi työasioiden lisäksi jutella paljon muustakin! Jos kuitenkin viihdyt paremmin yksin, voit kokeilla vaikka lenkkeilyä tai leivontaa. Miltä esimerkiksi piparkakuista tehty Barad-dûr kuulostaisi?
  • Jos ei työpaikkasi työterveyspalvelu tarjoa psykologikäyntejä ja koet jaksamisesi olevan aivan lopussa, ota rohkeasti yhteyttä lääkäriin. Hän kuuntelee ja kertoo sinulle, kuinka toimia jatkon suhteen.
  • Muista, ettei elämä ole pelkkää työtä. Usein se saattaa tuntua siltä, mutta on tärkeää osata asettaa omat rajansa. Käy välillä nauttimassa ystävistä, ulkoilusta tai vaikka oluesta - kunhan muistat palautua!

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille, pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne! :)


Siiri Sillanpää

Insinööriopiskelijaliitto