perjantai 18. maaliskuuta 2022

Järjestötiimin kuulumiset

Järjestötiimin kuulumiset kentälle!

Tänään esittelyvuorossa on järjestötiimi. Tänä vuonna järjestötiimiin kuuluu Isa, Mikko, Outi ja Pauli. Heti alkuun vähän meistä tiimiläisistä. 


Isa Jeskanen on lähtöisin iki-ihanasta Joensuun Insinööriopiskelijoista, jossa toimi varapuheenjohtana. Isan vastuulla on häirintäyhdyshenkilönä toimimisen lisäksi KINRAn, WAIOn ja UIOn kummius. Isa opiskelee neljättä vuotta rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Karelia-amk:ssa. Vapaa-ajallaan Isa kuluttaa vinyylilevyjä, nostelee raskaita asioita salilla ja viettää aikaa kavereidensa kanssa. Isan motto kuuluu seuraavasti: ”Ei toinna ressata”, eli tärkeintä on hetkessä eläminen eikä turhista asioista murehtiminen. 


Mikko Puukka on terveysteknologian opiskelija Turusta. Hänen järjestötoimintataustasta löytyy niin hallituksen jäsenen, kuin puheenjohtajankin roolit Turun insinööriopiskelijoiden riveissä. Liittohallituksessa Mikon vastuulla paikallisyhdistyksistä on UIO ja RINO, sekä piireistä KeHä. Vapaa-ajallaan Mikko pelailee tai katselee elokuvia, sekä viettää aikaa kavereidensa kanssa esimerkiksi opiskelijatapahtumissa. 


Outi Kostiainen opiskelee neljättä vuotta logistiikan insinööriksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hän on lähtenyt järjestötoimintaan Jyväskylän insinööriopiskelijoista, jossa hän toimi vuoden hallituksen jäsenenä ja toisen vuoden sihteerinä. Järjestötiimin lisäksi Outin vastuulla on paikallisyhdistyksistä JoIO, MIO, LapIO ja KoIO, sekä piireistä ITIÖ. Lisäksi hän toimii toisena viestintävastaavana yhdessä Kertun kanssa. Vapaa-aikansa Outi viettää tapahtumia kiertäen ja erilaisten käsityöprojektien parissa. 


Pauli ”Puli-MakkeNohynek toisen vuoden sähkövoimatekniikan opiskelija Metropolian ammattikorkeakoulusta. Ennen liittohallitusta Pauli toimi Automaatio-opiskelijoiden kilta ry:ssä tapahtumavastaavana, sekä luottamustoimissa sähköasennusliikkeessä. Paulin vastuualueeseen kuuluu LIRO, SAIO ja KeIO, sekä ITIÖ. Vapaa-aikanaan Pauli pelaa Crash Bandicootia ja harrastaa frisbeegolfia. 


Mitä järjestötiimi tekee?


Järjestötiimin pääasiallinen tehtävä on tukea ja kehittää paikallisyhdistystoimintaa. Vastuullemme kuuluu esimerkiksi Insinööriopiskelijaliiton tarjoamat koulutukset. Näin alkuvuodesta me käymme vanhat koulutukset läpi ja teemme niihin tarvittavat päivitykset. Päivitystyö ei kuitenkaan lopu tähän, sillä me tarkastelemme jo olemassa olevia koulutuksia ja kehittelemme uusia läpi vuoden.
Koulutuksien lisäksi yhtenä isompana projektina meillä on kehittää paikallisyhdistyksien yhteyshenkilötoimintaa, jotta saisimme ääntämme kuuluviin mahdollisimman laajasti koko kentälle, sekä Insinööriopiskelijaliiton dokumenttipankin rakentaminen.  


Järjestötiimin alkuvuosi


Alkuvuonna olemme keskittyneet pääasiassa koulutustarjottimeemme. Tällä hetkellä kaikki vanhat koulutukset on päivitetty ja valmiita kentälle! Osaa koulutuksista onkin jo pidetty paikallisyhdistyksille ja erittäin mielellämme pidämme niitä enemmänkin. Kuulemme myös mielellämme ideoita uusille koulutuksille ja palaute pidetyistä koulutuksista on erittäin arvokasta.

Koulutustarjottimen ohella olemme myös suunnitellut dokumenttipankkia paikallisyhdistyksille. Dokumenttipankkiin teemme dokumenttipohjia, joita paikallisyhdistykset voivat käyttää apuna omassa toiminnassaan.


Terveisin,

Järjestötiimi

keskiviikko 16. maaliskuuta 2022

Edunvalvonnan terveiset kentälle!

 Edunvalvonnan terveiset kentälle! 

 
Tänä vuonna meitä liittohallituksen edunvalvontatiimissä on neljä jäsentä: Joel, Juhani, Kari ja Kerttu. Lyhyesti meistä jokaisesta tähän alkuun pienet esittelytekstit.  


    

Joel Eeli on liittohallitukseen lähtenyt Valkeakosken insinööriopiskelijoista. Siellä hän toimi kaksi vuotta puheenjohtajana sekä paikallisen jäsenjärjestön opiskelijaedustajana. Edunvalvontatiimin lisäksi Joelilla on tehtävänään toimia häirintäyhdyshenkilönä sekä vastuu paikallisyhdistyksinä löytyy TIO + ELBA, VIO ja CentrIO. Vapaa-ajan Jokke kertoo viettävänsä usein auton ratissa kierrellen eri kaupunkeja tai pelatessa frisbeegolfia ja jääkiekkoa.  Edunvalvontatiimissä Joel on usein ns. Puheenjohtajan roolissa ja toimii äänitorvena sekä kasaa yhtenäiset mielipiteet. 

Juhani Hernesniemi on Rovaniemen insinööriopiskelijoista lähtenyt liittohallitukseen ja siellä muutaman vuoden karttanut kokemusta, joista yhtenä toimi puheenjohtajana. Ennen liittohallitukseen lähtöä Juhani on ollut niin talous- kuin strategiatyöryhmästä. Työryhmissä toimimista Juhani kommentoi: Työryhmät, joissa on päässyt säätämään toimintaa ohjaavia dokumentteja on auttanut ymmärtämään mihin suuntaan toiminta kehittyy sekä minne suuntaan sitä voidaan päästä viemään  Edunvalvonnan lisäksi vastuu paikallisyhdistyksinä löytyy HIOP, TIRO & KaIO.  Juhani onkin edunvalvontatiimin oma arkistotutkija ja oma vapaa-aikakin menee vahvasti erilaisen datan keräämisen parissa vaikka ei hyödyntäisi niitä koskaan, mutta tieto on kivaa.  


Kari Kujansuu on Hämeenlinnan insinööriopiskelijoiden entinen puheenjohtaja, jota ennen toimi hallituksessa sihteerinä ja tämän myötä nykyään toimii liittohallituksessa. Kari toimii hallituksen sisäisessä verkkosivutyöryhmässä ja omat vastuu paikallisyhdistykset ovat SenIOR, JIO ja VARO. Hallitustoimien ulkopuolella aika kuluu vahvasti tällä hetkellä töissä, mutta kuntosalilla tulee nollattua päätä. Kari on edunvalvontiimin zen-henki ja tasapainoittaa vaikeallakin hetkellä tilanteet kuin bonsai konsanaan. Kerttu Leutola  on liittohallitukseen lähtenyt yhden paikallisyhdistysvuoden jälkeen Tampereen insinööriopiskelijoista, jossa toimi rahastonhoitajana vuoden. Kuitenkin liittotoiminta on tullut tutuksi jo opiskelujen alkuaikoina, kun jo 2019-vuonna on käyty OSJT-koulutus yhteyshenkilön roolissa. Edunvalvontiimin lisäksi Kerttu toimii toisena viestintävastaavana sekä vastuu paikallisyhdistyksinä löytyy RovIO, OIO, PIO ja RaunIO. Vapaa-aika Kertulla kuluu koiranäyttelyissä ja kuntosalilla. Edunvalvontatiimin sihteerin paikka on lyöty Kertulle, osuvasti viestintävastaavalle tietenkin.  

 

Mitä Edunvalvontatiimi käytännössä tekee?  

 

Edunvalvontatiimin päätavoite valvoa opiskelijoiden etua ja tehdä koulutuspolitiikkaa, yhteistä . Tavoitteena on aktiivisesti seurata ja vaikuttaa opiskelun kehittämiseen. Seurannassa on vahvasti mukana paikallisyhdistykset, joiden omien koulutuspoliittisten vastaavien kanssa käydään KoPo- tapaamisia, joissa saadaan jaettua yhteisesti kentän kuulumisia sekä mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan löytää ratkaisu koko kentän voimin.  Erilaisia koulutuspoliittisia caseja käydään läpi myöskin henkilökohtaisella tasolla tarvittaessa, joihin pyritään yhdessä löytämään esimerkiksi. Paikallisyhdistyksen kanssa oikea ratkaisu, jos sitä ei ole löytynyt jo koulun sisältä. 

Riippuen vuodesta on erilaisia tavoitteita, tänä vuonna tärkeänä teemana on vaikuttaminen poliittisten puolueiden eduskuntavaalien vaaliohjelmiin. Vaaliohjelmiin vaikuttamisen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden etuja sekä tuoda AMK- koulutuksen ongelmakohtia esille puolueille. 


Mitä tiimi on alkuvuotena puuhaillut? 


Alkuvuonna on tehty edunvalvontasuunnitelmaa, joka kasaa vuodelle tavoitteita tiimille ja on hyvä ohjenuora läpi vuoden. Edunvalvonnallisia koulutuksia on mietitty, jotta kentällä toimijoilla olisi mahdollisimman paljon tietoa ja taitoa erilaisiin tilanteisiin. Yksi kopo-miitti on järjestetty maaliskuussa, jossa osallistujia oli hyvä määrä. Yhteistyötä Insinööriliiton kanssa on pyritty tekemään mahdollisimman paljon.  

 

Edunvalvonnalisin terveisin,

Edunvalvontatiimi!