maanantai 14. marraskuuta 2016

Yliopistot ostavat viimeisillä varoillaan vetovoimaisemmat ammattikorkeakoulut


Yliopistot ovat yhä useammin ilmaisseet halukkuutensa ostaa ammattikorkeakoulujen osakkeita jopa enemmistöosakkuuksiin saakka. Mediasta saadut tiedot kertovat yliopistojen yleistilanteesta ja niiden tarpeista yhdistymishankkeisiin, mutta ammattikorkeakoulujen tilannetta tai mielipiteitä ei juurikaan tuoda julki. Ammattikorkeakoulujen päätöksenteko tapahtuu osakeyhtiöiden hallituksissa, joihin valitaan edustajat omistajien osakemäärän perusteella. Yliopiston omistaessa suurimman osan ammattikorkeakoulusta siirtyy ammattikorkeakoulun itsenäinen päätöksenteko yliopiston käsiin, mikä saattaa olla uhka työelämälähtöiselle koulutukselle.

Tällä hetkellä duaalimallia suojaa virallisesti ainoastaan ammattikorkeakoulu- ja yliopistolaki. Suomen hallitus on linjannut, ettei tällä hallituskaudella korkeakoululakeihin tulla tekemään muutoksia. Tämä on duaalimallin kannalta hyvä uutinen, sillä toistaiseksi erilliset korkeakoululait  suojelevat osakeyhtiömuotoisia ammattikorkeakouluja yritysvaltauksien seurauksilta. Hallituskauden vaihtuessa 2,5 vuoden kuluttua pelkona on, että yliopistot painostavat uutta hallitusta avaamaan ja uudistamaan sekä yliopisto- että ammattikorkeakoululakia.

-  Suomi tarvitsee sekä perustutkimuksellista yliopisto- että työelämälähtöisempää ammattikorkeakoulukoulutusta myös tulevaisuudessa. Työelämässä insinöörit ovat niitä ‘valkokaulusduunareita’, jotka toimivat peruskivenä koko Suomen teollisuudelle”, kommentoi Insinööriopiskelijaliiton hallituksen jäsen Antti Leppänen.

Mikäli korkeakoululakeja uudistettaessa päädytään yhteiseen korkeakoululakiin, vaarantaisi se duaalimallin. Ammattikorkeakoulujen puolella tämä tulisi vaikuttamaan koulutuksen työelämälähtöisyyteen. Korkeakoulujen yhdistymishankkeissa duaalimallin purkamista on ehdotettu useissa eri lähteissä ja sen tarpeellisuus on kyseenalaistettu. Koko ammattikorkeakoulun pohjana toimivan duaalimallin heikentäminen tai romuttaminen johtaisi nykyisen mallin mukaisten koulutusten loppumiseen. Ammattikorkeakoulututkinnoista luopuminen ei paranna yliopistojen työelämälähtöisyyttä, mutta vaikuttaa merkittävästi Suomen teollisuuteen.

-      Duaalimallin romuttaminen aiheuttaisi insinöörikoulutuksen pätevyyksien madaltumisen. Uuden tutkinnon laajuus olisi vain 180 opintopistettä nykyisen 240 opintopisteen sijasta, johon sisältyy tutkintoon kuuluvat työharjoittelut. Tämän johdosta Suomessa valmistuvien insinöörien pätevyydet eivät vastaisi eurooppalaisia pätevyysvaatimuksia”, täydentää Insinööriopiskelijaliiton puheenjohtaja Jarno Välinen.

On ensiarvoisen tärkeää, että Suomessa pysyy niin työelämälähtöistä kuin perustutkimuksellistakin korkeakoulutusta. Kun koulutuksesta leikataan jatkuvasti, korkeakoulujen välinen yhteistyö on välttämätöntä. Tätä yhteistyötä on kehitettävä – duaalimalli säilyttäen. Korkeakoulut pystyvät parantamaan tulostaan yhteisiä tiloja hyödyntämällä sekä hallinto- ja tukipalveluita yhdistämällä. Mikäli duaalimallin rajoja joudutaan taloudellisista syistä venyttämään, huomioon on otettava sen molempien osapuolten koulutukselliset erityistarpeet. Insinööriopiskelijaliitto ei näe nykyrakennetta esteeksi yhteisille opintojaksoille esimerkiksi kielten  ja matemaattis-luonnontieteellisten perusopintojen kanssa tekniikan alan koulutuksessa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jarno Välinen, puh. 0400 722 721, jarno.valinen@iol.fi
Koulutuspoliittinen vastaava Antti Leppänen, puh. 040 777 4531, antti.leppanen@iol.fi