perjantai 25. syyskuuta 2020

Opiskelija, haluatko vaikuttaa arkeesi koulussa?

Olet saattanut kuulla koulussa mainittavan edustajistovaaleista. Syksyllä opiskelijat jokaisessa ammattikorkeakoulussa valitsevat keskuudestaan ne edustajat, jotka he haluavat päättämään asioistaan ensi vuonna koulussaan.

Tiesitkö, että myös sinä voit opiskelijakunnan jäsenenä asettua ehdolle näissä vaaleissa, ja sitä kautta päästä vaikuttamaan koulussasi?
Edustajistossa voit olla mukana päättämässä siitä, mihin sinunkin maksamiasi jäsenmaksuja käytetään. Haluatko, että opiskelijoiden liikuntaa ja hyvinvointia edistetään, tapahtumia uudistetaan tai oman alan koulutustasi kehitetään? Edustajistossa pääset vaikuttamaan myös esimerkiksi opiskelijakunnan toimintaa ohjaaviin materiaaleihin. Mitä edustajistossa toimimisesta saa irti?

Edustajistossa opit työelämän kannalta tärkeitä taitoja. Pääset muodostamaan mielipiteitä yhdessä opiskelijoiden kanssa ja esittelemään niitä muille. Opit myös perustelemaan omia kantojasi toisille sekä hyödyllisiä tiimityöskentelytaitoja. 
Koska edustajistossa on edustettuna yleensä kaikki koulun alat, tutustut luonnollisestikin näiden muiden alojen opiskelijoihin. Heistä sekä muista koulun opiskelijoista ja jopa henkilöstöstäkin keräät myös monialaista verkostoa tulevaisuudellesi. Edustajistossa toimiminen on pitkälti kokoustamista, joten kokoustekniikka tulee vuoden aikana tutuksi. 
Haluatko kuulla, mihin asioihin voit juuri omassa koulussasi päästä vaikuttamaan? Ota yhteyttä omaan paikallisyhdistykseesi ja kysy lisää! Student, do you want to influence your daily life at school?


You may have heard some people speak the Student Union Representatives’ election. In the fall, students at each UAS choose from among themselves the representatives they want to decide their affairs for next year at their school.
Did you know that you, as a member of the Student Union, can also run for office in this election, and thereby make a difference in your school?
In the Representative Council, you can get involved in deciding how the membership fees you pay will be used. Do you want student exercise opportunities and well-being to be promoted, events to be more innovative, or the education in your field to be developed further? In the Representative Council, you can also influence, for example, the materials that guide the activities of the Student Union.


What do you get out of working in the Representative Council?
In the Representative Council, you will learn skills that are important for working life. You get to form opinions together with other students and present them to the public. You will also learn to better your argumentative skills as well as teamwork skills.
As all areas of the school are usually represented on the Representative Council, you will of course get to know students from these other fields. From them and other school students, and even staff, you will also gather a multidisciplinary network for your future. Working in the Representative Council consists mostly of meetings, so the meeting techniques will also become familiar during the year.
Want to hear what things you could get to influence in your own school? Contact your local association and ask for more!


Roosa Huttunen, Insinööriopiskelijaliitto

Anna Pentti, Tradenomiopiskelijat

Essi Murto, Tradenomiopiskelijat

tiistai 1. syyskuuta 2020

Asiaa opintotuesta

 Valtiovarainministeriössä ollaan ehdotettu työllisyystoimeksi opintotuen leikkaamista siten, että opintotukea maksettaisiin vain tutkinnon tavoiteajan verran. Samalla opintotuen tulorajoja nostettaisiin.  

Tutkimustiedon mukaan opintotuen tulorajojen korottaminen lisäisi opiskelijoiden tuloja ja kasvattaisi julkisen sektorin nettotuloja. Opintotuen tulorajojen korottamisesta johtuvalla opintojen aikaisen työnteon lisääntymisellä voi kuitenkin olla vaikutuksia opintoaikoihin. 


Opiskelujen aikaista työntekoa tuetaan korottamalla opintotuen tulorajoja. Opintojen hidastumisen ehkäisemiseksi tukikuukausittaista opintopistevaatimusta kiristetään niin, että tukikuukaudet riittävät valmistumiseen tavoiteajassa. Opintolainahyvityksen määräaika yhtenäistetään tavoiteajan kanssa. 

-Valtiovarainministeriön muistion ehdotus 

 


Myös Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n puheenjohtaja Anna Laurila totesi artikkelissaan, että tavoiteajassa valmistuminen on myös opiskelijan intressi, mutta kiristämällä vaatimuksia ei aiheuteta muuta kuin inhimillisyyden unohtamista ja kohtuuttomien odotusten kasaamista heille, jotka kompuroivat.  


Useat insinööriopiskelijat hakeutuvat töihin opintojen ohessa, joten he hyötyvät tulorajojen nostamisesta, mutta varjopuolena työt voivat viivästyttää valmistumista. Ehdotus herättää tulevaisuuden kauhukuvia siitä, että aika tai jaksaminen eivät riitä, jolloin opintojen aikana ei ehditä tai uskalleta hakea töihinKuitenkin työnteko opintojen ohessa tukee sekä oppimista että  työllistymistä myös valmistumisen jälkeen. 


Tämän hetkinen opintotukijärjestelmä takaa opintotukea ensisijaisesti tavoiteajaksi. Jos opintoja ei saa tavoiteajassa suoritettua ja tukikuukausia on jäljellä, niin on mahdollista hakea lisätukea. Toisin sanoen jo nyt tukea maksetaan vain sen verran, mikä on määritetty tutkinnon tavoiteajaksi - sillä erotuksella, että nyt opiskelijoilla on mahdollisuus saada joustoa tukiajan kestoon, mikäli tukikuukausia on käyttämättä - toteaa Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n puheenjohtaja Teemu Rajala. 

 


Lisätietoja 

https://www.kela.fi/opintotukiaika-amk-opinnot 


Insinööriopiskelijaliiton liittohallitus