perjantai 5. syyskuuta 2014

TOTT on täällä taas!


TOTT eli tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntitutkimus on Insinööriopiskelijaliiton ja Insinööriliiton järjestämä opintojen aikaista työskentelyä käsittelevä tutkimus. Tutkimus on kohdennettu kaikille, paitsi syksyllä 2014 opintonsa aloittaneille opiskelijoille. Myös ne, jotka eivät ole olleet töissä/kesätöissä, osallistuvat tutkimukseen.

Tutkimukseen osallistutaan joko sähköisesti tai perinteisesti paperilla vastaten. Tutkimuslomake sisältää muun muassa kysymyksiä vastaajan opintoalasta, opintojen vaiheesta, työpaikasta sekä palkkauksesta. TOTT-lomakkeen täyttäminen ei siis ole vaikeaa tai aikaavievää.

Mutta miksi tällaista työssäkäyntitutkimusta tehdään? Vastaus on yksinkertainen: vahvistaaksemme omaa edunvalvontaamme. Tulosten kannalta on tärkeää, että tutkimuksesta saadaan koko maan kattavaa tietoa opiskelijoiden työllistymisestä. Tavoitteena onkin kerätä tietoa opiskelijoiden työtilanteesta, työn laadusta, työn sisällöstä ja palkkauksesta sekä edellä mainittujen kehityksestä. Edunvalvonnalla on vahvempi jalansija, kun meillä on konkreettista tietoa sen sijaan että vain arvailisimme asioita.

Mainittakoon yhtenä konkreettisena esimerkkinä tekniikan alan opiskelijoille joka vuonna lasketut harjoittelupalkkasuositukset. Palkkasuositukset muodostuvat kaikkien annettujen vastausten keskiarvoista.  Näin niihin voi vedota esimerkiksi työnantajan kanssa palkasta neuvotellessa, joka taas ehkäisee palkattomia harjoitteluita. Tulosten perusteella liitosta osataan neuvoa oikea palkkataso suoritettavalle työlle.

Tarpeeksi suurella vastausprosentilla myös ammattikorkeakoulu saa tulokset itselleen, joista on esimerkiksi mahdollista nähdä, kuinka oppilaitoksen tekniikan alan opiskelijat ovat työllistyneet. Joten tiivistettynä: mitä useampi osallistuu TOTT-lomakkeiden täyttämiseen, sitä laajempi on vastauspohja ja sitä helpommin saadaan kattavia tuloksia. Jokainen vastaus on yhtä tärkeä riippumatta siitä, oletko IOL:n jäsen vai et, tai oletko työssä vai et.

Vuonna 2013 tutkimukseen vastasi yhteensä 6449 opiskelijaa. Tänä vuonna Insinööriopiskelijaliiton tavoitteena on saada 7000 vastausta. Eiköhän yritetä yhdessä päästä tavoitteeseen, vai mitä?

Syysterkuin, Rauha

ps. Reippaimmille TOTTien kerääjille on taas luvassa huikea haalarimerkki, joten kipinkapin lappusten kanssa kiertämään ja postittamaan niitä liiton toimistoon!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti